AM-SKALKA
niekedy
Svojho prvého prisťahovalca zabil začiatkom leta. V jeho konaní nebola ani kvapka nenávisti, ani zrnko prízemných rasových vášní. Neprekážala mu farba kože, prízvuk, ani zvyky. Jeho úmysly boli rýdze: spravil to len pre peniaze.citaj dalej
Základy PC, Windows 7, Office 2010
Základy PC, Windows, Internet, Word, PowerPoint, Excel, Access - naučte sa všetko z jedinej publikácie - zrozumiteľne, jednoducho a dostatočne do hĺbky prostredníctvom jednoduchých úloh a mnohých projektov.   citaj dalej


Základy PC, Windows 7, Office 2010


Základy PC, Windows, Siete, Internet, Word, Excel, PowerPoint, Access (268 str. A4)
Autor: Skalka, J. - Drlík, M. - Mesárošová, M.
 

Publikácia pokrýva svojím obsahom všetky oblasti potrebné k pochopeniu základných princípov fungovania počítačov, pohybu v bežných aplikáciách (e-mailový klient, prehliadač webových stránok) i využívania kancelárskych programov (textový procesor, tabuľkový kalkulátor, databázový systém i program na tvorbu prezentácií).

Pozostáva z viacerých voľne na seba nadväzujúcich častí – pokiaľ niečo vysvetlíme v jednej časti, v ďalšej to už len spomenieme. Vďaka tomu kniha napriek množstvu informácií nepripomína zobrané spisy, ale kompaktnú učebnicu.

Štýl publikácie je ladený najmä prakticky.

I keď sa v niektorých častiach nevyhneme prostému výkladu (princípy počítačov, antivírusové programy a pod.), všade, kde to len trochu ide, poskytujeme informácie prostredníctvom riešenia príkladov. Každá téma začína alebo končí príkladom na jej porozumenie, pričom v texte podrobne opisujeme postup riešenia. V závere každého celku (zvyčajne každých 5-6 strán) je skupina príkladov na opakovanie...

... a v závere každej časti venovanej programu kancelárskeho balíka sú k dispozícii projekty určené na zopakovanie získaných vedomostí a zručností. Sú nastavené tak, aby sa v nich od čitateľa vyžadovalo samostatné myslenie a značná dávka tvorivosti.

Obsah je rámcovo totožný s predchádzajúcou publikáciou, bol aktualizovaný o zmeny, ktoré medzi verziami 2007 a 2010 zlepšili používateľský komfort a rýchlosť práce. Obsahovo sú jednotlivé témy logicky i myšlienkovo prepojené. V niektorých prípadoch postupne zdokonaľujeme vytvorený dokument, v iných vytvárame množstvo jednoduchých a vzájomne nezávislých dokumentov, aby sa nám práca s nimi dostala čo najviac do krvi. Každá strana je rozdelená na textovú a obrázkovú časť – takto máme k dispozícii obrázky priamo pri texte, ktorý ilustrujú a dopĺňajú.

Celá kniha je orientovaná na ľudí – laikov, čomu je prispôsobený jazyk i tempo textu. Veríme však, že komplexnosťou a v niektorých prípadoch veľmi podrobným objasnením problematiky dokáže uspokojiť i zručných používateľov.

Veríme, že aj vďaka tejto publikácii prekročíte hranicu a zaradíte sa k tým, pre ktorých sú počítače každodenným pomocníkom a nástrojom na skvalitnenie života :).


Cena pre školy: 4.5 EUR

Cena platí pre nekomerčnú činnosť škôl – pre žiakov a učiteľov. Jej podmienkou je odber na adresu školy v počte minimálne 3 ks (pre menej ks alebo odber mimo školy platí štandardná cena). Nevzťahuje na komerčné aktivity škôl: počítačové kurzy, projekty financovane z rôznych fondov a iné zárobkové činnosti. Ďakujeme, že náš postoj akceptujete.Download

•  Kompletný obsah
•  Príklady strán

 


 Viac informácii je možné získať prostredníctvom formulára v sekcii kontakt.