AM-SKALKA
Základy PC, Windows 7, Office 2010
Základy PC, Windows, Internet, Word, PowerPoint, Excel, Access - naučte sa všetko z jedinej publikácie - zrozumiteľne, jednoducho a dostatočne do hĺbky prostredníctvom jednoduchých úloh a mnohých projektov.   citaj dalej
Informatika pre maturantov podľa nových požiadaviek (v tlači)
Pripravujeme novú Informatiku pre maturantovcitaj dalej


Základy PC, Windows 7, Office 2010


Základy PC, Windows, Siete, Internet, Word, Excel, PowerPoint, Access (268 str. A4)
Autor: Skalka, J. - Drlík, M. - Mesárošová, M.
 

Publikácia pokrýva svojím obsahom všetky oblasti potrebné k pochopeniu základných princípov fungovania počítačov, pohybu v bežných aplikáciách (e-mailový klient, prehliadač webových stránok) i využívania kancelárskych programov (textový procesor, tabuľkový kalkulátor, databázový systém i program na tvorbu prezentácií).

Pozostáva z viacerých voľne na seba nadväzujúcich častí – pokiaľ niečo vysvetlíme v jednej časti, v ďalšej to už len spomenieme. Vďaka tomu kniha napriek množstvu informácií nepripomína zobrané spisy, ale kompaktnú učebnicu.

Štýl publikácie je ladený najmä prakticky.

I keď sa v niektorých častiach nevyhneme prostému výkladu (princípy počítačov, antivírusové programy a pod.), všade, kde to len trochu ide, poskytujeme informácie prostredníctvom riešenia príkladov. Každá téma začína alebo končí príkladom na jej porozumenie, pričom v texte podrobne opisujeme postup riešenia. V závere každého celku (zvyčajne každých 5-6 strán) je skupina príkladov na opakovanie...

... a v závere každej časti venovanej programu kancelárskeho balíka sú k dispozícii projekty určené na zopakovanie získaných vedomostí a zručností. Sú nastavené tak, aby sa v nich od čitateľa vyžadovalo samostatné myslenie a značná dávka tvorivosti.

Obsah je rámcovo totožný s predchádzajúcou publikáciou, bol aktualizovaný o zmeny, ktoré medzi verziami 2007 a 2010 zlepšili používateľský komfort a rýchlosť práce. Obsahovo sú jednotlivé témy logicky i myšlienkovo prepojené. V niektorých prípadoch postupne zdokonaľujeme vytvorený dokument, v iných vytvárame množstvo jednoduchých a vzájomne nezávislých dokumentov, aby sa nám práca s nimi dostala čo najviac do krvi. Každá strana je rozdelená na textovú a obrázkovú časť – takto máme k dispozícii obrázky priamo pri texte, ktorý ilustrujú a dopĺňajú.

Celá kniha je orientovaná na ľudí – laikov, čomu je prispôsobený jazyk i tempo textu. Veríme však, že komplexnosťou a v niektorých prípadoch veľmi podrobným objasnením problematiky dokáže uspokojiť i zručných používateľov.

Veríme, že aj vďaka tejto publikácii prekročíte hranicu a zaradíte sa k tým, pre ktorých sú počítače každodenným pomocníkom a nástrojom na skvalitnenie života :).


Cena pre školy: 4.5 EUR

Cena platí pre nekomerčnú činnosť škôl – pre žiakov a učiteľov. Jej podmienkou je odber na adresu školy v počte minimálne 3 ks (pre menej ks alebo odber mimo školy platí štandardná cena). Nevzťahuje na komerčné aktivity škôl: počítačové kurzy, projekty financovane z rôznych fondov a iné zárobkové činnosti. Ďakujeme, že náš postoj akceptujete.Download

•  Kompletný obsah
•  Príklady strán

 


 Viac informácii je možné získať prostredníctvom formulára v sekcii kontakt.