AM-SKALKA
Pripravujeme I.: Elektronickú učebnicu Windows 10, Office 2013 (október 2017)
Pripravujeme elektronickú učebnicu Windows 10, Office 2013 (september 2017)citaj dalej
niekedy
Svojho prvého prisťahovalca zabil začiatkom leta. V jeho konaní nebola ani kvapka nenávisti, ani zrnko prízemných rasových vášní. Neprekážala mu farba kože, prízvuk, ani zvyky. Jeho úmysly boli rýdze: spravil to len pre peniaze.citaj dalej


Turbo Pascal II.


rozšírenie jazyka, metódy programovania, grafika a prax (150 strán)
Autor: Skalka, J.
 

Táto učebnica vznikla ako protest voči matematike a spôsobu, ktorým sa vyučoval pascal na stredných školách (kde 99% problémov bolo matematických). Výklad je realizovaný hravou formou, príkladmi zo života a s určitým humorným zveličením a nadhľadom.

Predpokladá sa, že žiak zvládol základné algoritmické konštrukcie, polia a nie je mu neznámy pojem procedúry ani funkcie.

V prvej časti sa snažíme o vytvorenie vzťahu (pozitívneho) k algoritmizácii a programovaniu vôbec. Ide o vysvetlenie niekoľkých partií z programovacieho jazyka. Väčšinou ide o nové, v algoritmizácii nepoužívané oblasti (práca s reťazcami, dynamické premenné,...).

Druhú časť tvoria programátorské techniky, ktoré prinášajú nové veci nie po syntaktickej, ale po algoritmickej stránke. Využívajú len známe známu syntax, no v myšlienkových pochodoch sa dosť odlišujú od klasického sekvenčno-vetviaceho programovania (zásobník, front, binárne stromy, backtracking,...).

Tretia časť je venovaná len a len grafike.

Štvrtou kapitolou sa snažíme poskytnúť nádejným budúcim programátorom svoje niekoľkoročné skúsenosti, ktoré sa väčšinou v príručkách pohromade nenachádzajú.

Celá učebnica poskytuje nadhľadový pohľad na Turbo pascal a snaží sa o jeho vysvetlenie (prípadne naučenie) netradične a v príkladoch.


Download

•  Turbo pascal II.pdf (1 684 182 b)
•  Turbo pascal II.zip - skomprimovaný rtf súbor (2 658 047 b)

 


 Viac informácii je možné získať prostredníctvom formulára v sekcii kontakt.