AM-SKALKA
Elektronické verzie publikácií
Na voľné stiahnutie sú elektronické verzie starších publikácií: Informatika I. (Úvod do PC, Norton Commander, MS DOS, T602), Informatika III. (Foxpro) , Turbo pascal I., Turbo Pascal II.
Školská knižnica 1.999b
Hľadáme školy, ktoré majú záujem o aplikáciu na spracúvanie údajov školskej knižnice a budú ochotné s nami spolupracovať na jej testovaní, doladení a vylepšovaní.citaj dalej


Turbo Pascal I.


Úvod do algoritmizácie a základy programovania v Pascale - od základov po procedúry a funkcie (150 strán)
Autor: Drlík. P.
 

Publikácia je určená začínajúcim programátorom a ľuďom, ktorí o programovaní nevedia nič, ale chcú preniknúť do jeho zákutí.

Úvodné kapitoly sú venované algoritmizácii a popisu toho, čo vlastne algoritmus je, ako funguje a čím sa vyznačuje. Na prvých stránkach programovanie ako také zostáva bokom a autor sa snaží naučiť čitateľa algoritmicky myslieť pomocou štruktúrogramov - slovno-grafického zápisu algoritmov.

V ďalšej časti sa prechádza základnými algoritmickými štruktúrami a ich zápisom v programovacom jazyku pascal, vysvetľuje význam a účel premennej správanie sa cyklov s podmienkou na začiatku, na konci, príp. so známym počtom opakovaní. Neskôr vysvetľuje význam a používanie typov.

Plynulo prechádza na podprogramy - procedúry a funkcie vo všetkých variáciách a tu robí za výkladom čiarku.

Záver publikácie je venovaný konkrétnym príkladom, popisu a často aj kompletnému riešeniu načrtnutých problémov. Tieto úlohy sú usporiadané postupne tak, aby čitateľ prenikal stále hlbšie do programovacieho jazyka, jeho metód, unitov atď.


Download

•  Turbo pascal I.pdf (1 512 138 b)
•  Turbo pascal I.zip - skomprimovaný rtf súbor (1 289 649 b)

 


 Viac informácii je možné získať prostredníctvom formulára v sekcii kontakt.