AM-SKALKA
Pripravujeme I.: Elektronickú učebnicu Windows 10, Office 2013 (október 2017)
Pripravujeme elektronickú učebnicu Windows 10, Office 2013 (september 2017)citaj dalej
Elektronické verzie publikácií
Na voľné stiahnutie sú elektronické verzie starších publikácií: Informatika I. (Úvod do PC, Norton Commander, MS DOS, T602), Informatika III. (Foxpro) , Turbo pascal I., Turbo Pascal II.


Informatika III.


FoxPro (100 strán)
Autor: Skalka, J.
 

Informatika III. je poslednou zo série učebníc. Svojím obsahom nenadväzuje ani na jednu z predchádzajúcich častí, ale je samostatným celkom. Informatika III. je zameraná na databázový systém a obsahuje pomerne podrobné informácie o (ešte stále) na Slovensku najpoužívanejšom programe pre správu databáz - FoxPro.

Vysvetľuje používanie a dôvody používania jednotlivých typov, triedenie, matematické a štatistické operácie. Značnú časť venuje vytváraniu reportérov.

Základnú časť končíme používaním logického a fyzického mazania, nahrádzaním (hromadným napĺňaním, výpočtami závislosti) a prehľadávaním databázy. Na rozšírenie základných vedomostí je určená kapitola o indexovaní a vytváraní query.


Download

•  Informatika III.pdf (Foxpro) (786 171 b)
•  Informatika III.zip - skomprimovaný rtf súbor (2 450 713 b)

 


 Viac informácii je možné získať prostredníctvom formulára v sekcii kontakt.