AM-SKALKA
Informatika pre maturantov podľa nových požiadaviek (v tlači)
Pripravujeme novú Informatiku pre maturantovcitaj dalej
Základy PC, Windows 7, Office 2010
Základy PC, Windows, Internet, Word, PowerPoint, Excel, Access - naučte sa všetko z jedinej publikácie - zrozumiteľne, jednoducho a dostatočne do hĺbky prostredníctvom jednoduchých úloh a mnohých projektov.   citaj dalej


Informatika I.


Úvod do PC, Norton commander, T602, Windows 3.11 (270 strán)
Autor: Skalka J.
 

Učebnica sa zaoberá najzákladnejšími kapitolami z oblasti využívania počítačov. Snaží sa citlivo prechádzať od najzákladnejších tém až po zložitejšie. Je rozdelená do piatich kapitol, ktoré sa v niektorých momentoch prelínajú. Nie je postavená na prísnom delení tém a snaží sa sprístupniť obsah prirodzenou cestou.

Prvá kapitola má za ciež oboznámiť užívateľa, ktorý doposiaľ neprišiel do užšieho kontaktu s počítačom s jeho možnosťami, schopnosťami a využitím. Ponúka vedomosti, ale hlavne sa snaží preraziť bariéru, ktorá oddeľuje bežných smrteľníkov od počítačov. Vysvetľuje základné pojmy a zjednodušené princípy fungovania PC.

Druhá kapitola je zameraná na Norton Commander. Vzhľadom na to, že ide o prvý program, s ktorým užívateľ prišiel do styku, je každá funkcia vysvetľovaná detailne s podrobnými obrázkami.

Tretia kapitola je venovaná základným poznatkom a príkazom operačného systému MS DOS.

Štvrtá kapitola oboznamuje čitateľa s jedným s nedávno (a niekde i dnes) najpoužívanejších textových editorov - T602.

Posledná časť je venovaná MS Windows s jeho príslušenstvom, nastaveniami a základnými odlišnosťami od DOSu.


Download

•  Informatika I.pdf (Úvod do PC & Norton commander & MS DOS & T602) (2 417 816 b)
•  Informatika I.zip - skomprimovaný rtf súbor (6 141 496 b)

 


 Viac informácii je možné získať prostredníctvom formulára v sekcii kontakt.