AM-SKALKA
Pripravujeme I.: Elektronickú učebnicu Windows 10, Office 2013 (október 2017)
Pripravujeme elektronickú učebnicu Windows 10, Office 2013 (september 2017)citaj dalej
Informatika pre maturantov podľa nových požiadaviek (v tlači)
Pripravujeme novú Informatiku pre maturantovcitaj dalej

Ostatné produkty a služby

Okrem štandardných oblastí sa, samozrejme, nevyhýbame ani ďalším činnostiam, ktoré dokážeme realizovať ako k spokojnosti zákazníka, tak i k spokojnosti svojej.
Intenzívne sa zaoberáme tvorbou e-learningových kurzov (ocenených vo viacerých súťažiach) a prevádzkou e-learningových systémov (primárne Moodle). Elektronické vzdelávanie predstavuje budúcnosť vzdelávania nielen vo svete, ale i u nás a čím skôr sa s týmto faktom vyrovnáme, tým skôr dobehneme svet :). Podrobnejšie info: moodle.sk teacher.sk  

Okrem vydávania publikácií na objednávku (s požadovaným obsahom, rozsahom, formátom i obálkou) ponúkame možnosť vlastnej obálky pri odbere väčšieho počtu publikácií alebo možnosť reklamy na obálkach nami distribuovaných kníh. Doposiaľ sme týmto spôsobom realizovali spoluprácu najmä na publikáciách orientovaných na základné kancelárske aplikácie. Základy PC   Windows & Office 95  

V tejto oblasti máme mnohoročné skúsenosti z lektorovania kurzov výpočtovej techniky vo všetkých kategóriách a to ako vedomostných tak i vekových. Naši lektori úspešne aplikovali svoje vedomosti i zručnosti na kurzoch: základov informatiky na dlhotrvajúcich rekvalifikačných kurzoch pozostávajúcich zo 150-500 hodín, základov informatiky na krátkodobých kurzoch rekvalifikačných, firemných i samoplatiacich zákazníkoch (8-20 hodín), odborných kurzoch pre pokročilých používateľov v oblasti kancelárskych balíkov, orientovaných na databázové systémy. Našimi lektori sú väčšinou vysokoškolskí pedagógovia, prípadne ich nadaní študenti. Referencie: IMB, s.r.o. Bratislava, N - imb, s.r.o, Nitra, Školiace stredisko Antre 

 Viac informácii je možné získať prostredníctvom formulára v sekcii kontakt.