AM-SKALKA
Informatika pre maturantov podľa nových požiadaviek (v tlači)
Pripravujeme novú Informatiku pre maturantovcitaj dalej

Vitajte na našich stránkach!

Spoločnosť AM-SKALKA vznikla v roku 1996, so spoločnosťou Teacher.sk, s.r.o. sa zlúčila v roku 2016. Počas svojej existencie sa postupne profilovala niekoľkými zdanlivo nezávislými smermi:

  • vydavateľstvo najmä počítačovej literatúry,
  • programovanie a vývoj softvérových aplikácií,
  • tvorba web prezentácií a programovanie internetových aplikácií,
  • poradenstvo v oblasti IT a lektorská činnosť
 
Softvér
Vydavateľstvo
Ostatné služby
V oblasti softvéru sa orientujeme na vývoj aplikácií na kľúč, tvorbu databázových a informačných systémov ako v lokálnych sieťach, tak i v prostredí Internetu... Vytvárame a publikujeme najmä literatúru orientovanú do oblasti informatiky, výpočtovej techniky, informačných a komunikačných technológií. Primárnym cieľom vydavateľstva je osveta... Okrem štandardných oblastí sa nevyhýbame ani ďalším činnostiam, ktoré dokážeme realizovať ako k spokojnosti zákazníka, tak i k spokojnosti svojej...
Kontakt:
Teacher.sk spol. s r.o., Štefánikova 57, 949 01 Nitra, IČO: 44 764 286, DIČ: 202 284 0325. OR: OS NR, Odd.: Sro, Vl. č.: 24699/N, e-mail: office@am-skalka.sk